Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của Trường Lộc là đạt mức doanh số tăng trưởng vững chắc và là một trong những công ty Quản lý & Phát triển dự án bất động sản lớn tại Việt Nam.
Nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn năm 2015 - 2020 là:

  • - Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, bán hàng, chuyển nhượng, thuê - cho thuê, quản lý dự án.
  • - Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • - Tập trung vào phát triển các sản phẩm BĐS cao cấp tại Hà Nội và tiếp tục mở rộng tại các tỉnh thành phố khác.
  • - Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực khai thác dịch vụ thương mại, phân phối, bán lẻ, mang đến cho khách hàng các sản phẩm uy tín, tạo dựng vị thể trong lĩnh vực phân phối BĐS.
  • - Hướng đến phân khúc khách hàng có mức thu nhập cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng để phát triển.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
Gia tăng giá trị cho khách hàng, người lao động là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.
Làm việc sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
Mở rộng hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Lộc Land truonglocland.com©2015 - All rights reserved - Web development by 283design