trường lộc

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh BĐS tại Hà Nội và các tỉnh, và mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh BĐS lớn tại Việt Nam. Năm 2016, Công ty BĐS Trường Lộc mong muốn tìm kiếm những ứng cử viên sáng giá cho những vị trí sau đây:

 •  CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG CAO CẤP  
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên tư vấnbán hàng cao cấp.
 •  TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Trưởng phòng kinh doanh.
 •  CHUYÊN VIÊN MARKETING 
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên marketing.
 •  CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên Chăm sóc khách hàng.
 •  CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên thiết kế đồ họa.
 •  CỘNG TÁC VIÊN SEO WEB 
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Cộng tác viên SEO web.
 •  LỄ TÂN - HÀNH CHÍNH 
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Lễ tân - Hành chính.
 •  QUẢN LÝ BÁN HÀNG DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Quản lý bán hàng dự án tại tỉnh Bắc Giang.
 •  CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG DỰ ÁN TẠI BẮC GIANG
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên bán hàng dự án tại tỉnh Bắc Giang.
 •  CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG DỰ ÁN
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên bán hàng dự án.
 •  PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Phó Giám Đốc phát triển dự án.
 •  PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH - PHỤ TRÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Phó giám đốc chi nhánh - Phụ trách bán hàng dự án.

Bản quyền nội dung thuộc về Trường Lộc Land truonglocland.com©2015 - All rights reserved - Web development by 283design